Walter (Grechinaya Luka) – 1798 Census

Walter (Grechinaya Luka) – 1798 Census
The following surnames are mentioned:

Aisil, Aizel, Albert, Ales, Alles, Amend,Amendt, Ament, Arend, Arendt, Arndt, Artman, Asmus, Ausch, Bartel, Bartholomay, Bartolomay, Bartolomei, Bartolomel, Bauer, Baum, Bautsyn, Bebel, Bechel, Bechtold, Beck, Beckel, Becker, Begel, Beidenkopf, Bekher, Benner, Bessel, Beterius, Betsold, Block, Borgans, Borgens, Borgins, Bott, Braum, Braun, Bretthauer, Burgard / Burgardt, Buterius, Butherus, Del, Derr, Diehl, Dietz, Dil / Dill, Doll / Doell, Dorn, Eberlein, Eckhard / Eckhardt, Eisel, Elkher, Engel, Ert, Eurich, Eusel, Ewald, Fechter, Fegler, Fink, Flath, Folk, Folz, Fortz, Fuchs, Fuks, Gaisst, Gaitz, Geis, Geist, Gemelman, Gemmellmann, Gerget, Gersch, Getner, Gies, Giesick, Gil, Glintsel, Gottwig, Greifsu, Grosskopf, Groth, Gumborg, Gunborg, Hahn, Hamburg, Hammelmann / Haemmelman, Hartman / Hartmann, Hartung, Heberlein, Heidelbach, Heidenbach, Heidt, Heinrich, Heinz, Heizneräder/ Heizneraeder, Herdt, Hergert, Hill,Hirsch, Hoffman / Hofman, Ils, Ilts, Kackmann / Kackman, Kaiser,Kaist Kaiz, Kamertsel, Kammerzell / Kamerzel, Karl, Kechter, Kersh, Kershbaum, Kewel, Kiiz, Kilppert / Kilpert, Kimmel, Kirsch, Kirschbaum, Kister, Kit, Kitt, Kitz, Kizik, Klippert, Kort, Kraft, Kraiftsuk, Kraivtsuk, Kümmel Kummel /Kuemmel, Lakman / Lakmann, Lembert, Lenz, Leons, Lichtenberger, Liebrecht, Limpert, Lindtner, Link, Linker, Lintner, Lipert, Lipgard, Lippert, Lipphardt, Liprekht, Loos, Lores, Maer, Mahr, Maier, Manweiler, Mar, Melcher, Melker, Mohrland, Moriant, Morlan, Morland, Morlant, Mrolan, Mroland, Müller / Mueller/ Muller, Natsarenin, Nazarenus, Pekhtold, Penner, Penrin, Peter, Petern, Pezel, Pidinkol, Polk, Polks, Rak, Reiswig, Reiter, Ritsel, Ritzel, Rock, Rohn, Romel, Rommel, Ron, Rossmann, Roth, Rottenberger, Roun, Rüch / Ruch / Ruech, Rudelius, Rumel, Rumpel, Ryk, Sainel, Saiplin, Schäfer / Schafer / Schaefer, Scharman, Schessler, Schezel, Schiffner, Schmidt, Schössler / Schossler / Schoesler, Seibel, Seiber, Sell, Shisler, Sommer, Stahl, Stamm, Steinmetz, Stramm, Streck, Sufner, Supes, Suppes, Thiel, Til, Vaisberger, Velkhir, Vindegel, Viot, Vogel, Vogt, Voit, Volk, Volz, Vot, Wacker, Wagner, Walter, Weber, Webrer, Weidemann / Weiderman, Weiderspan, Weisberber, Weisberger, Wenzel, Wichmann / Wichman, Wiederspahn, Wiederspan, Wiesenthal / Wiesental, Windecker, Witenberger, Wittneberger, Wittweger, Zel, Zell, Zoll
Movement of the colonists to or from the following villages is mentioned:

Aisil [Norka], Aizel [Norka], Albert [Norka], Amendt [Hussenbach], Arend, [Norka] Arndt [Norka], Asmus [Frank], Asmus [Huck], Bartel [Norka], Bartolomay [Norka], Bauer [Doenhof], Baum [Frank] Bautsyn [Kratzke], Becker [Hussenbach], Becker [Dietel], Becker [Beideck], Bessel [Hussenbach], Betsold [Hussenbach], Borgins [Frank], Bott [Norka], Derr [Bauer], Dil / Dill [Hussenbach], Dil / Dill [Anton], Eckhardt [Voronezh], Eisel [Norka] Ert [Huck], Eurich [Norka], Eusel [Norka], Rechter [Hussenbach], Fegler [Huck], Felger [Jail], Flath [Frank], Folz [Huch], Fortz [Hussenbach], Fuchs [Norka], Fuks [Norka], Gersch [Frank], Giesick [Frank], Grosskopf [Frank], Groth [Frank], Groth [Frank], Hahn [Beideck], Hartung [Frank], Heidt [Hussenbach], Heinrich [Norka], Heinrich [Frank], Heizneräder / Heizneraeder [Huck], Herdt [Huck], Hirsch [Frank], Kackman / Kackmann [Dietel], Kechter [Frank], Kersh [Hussenbach], Kirsch [Hussenbach], Lakman / Lackmann [Dietel], Liebrecht [Kolb], Lipgard [Norka], Lipphardt [Norka] Liprekht [Kolb], Loos [Norka], Maier [Kukkus], Manweiler [Messer], Moriant [Voronezh], Mroland / Morland [Tambov], Müller / Muller/ Mueller [Frank], Pezel [Hussenbach], Polk [Hussenbach], Polks [Hussenbach], Reiter [Norka], Romel [Hussenbach], Rommell [Hussenbach], Roth [Hussenbach], Rottenberger [Hussenbach], Ruch/ Ruech [Kratzke], Rumel [Hussenbach], Rumpel [Hussenbach], Ryk [Kratzke], Scharman [Huck], Schezel [Hussenbach],, Schmidt [Frank], Schössler / Schossler / Schoesler [Messer] Schreiner [Kautz], Stahl [Dietel], Stamm [Hussenbach], Streck [Hussenbach], Streck [Frank], Streck [Kautz], Streck [Norka], Viot [Ust-zolikha], Vogel [Kolb], Vogt [Husaren], Wacker [Frank], Weber [Grimm], Weidermann / Weiderman [Frank], Weisberger [Huck], Wichmann / Wichman [Frank], Wiesenthal / Wiesental [Kukkus], Witenberger / Wittenberger [Tambov], Wittweger [Kolb], Zoll [Hussenbach]

$32.4Members save $5.40!
Become a member